Polityka RODO i cookies

Polityka RODO i cookies

Informacja RODO

Od 25 maja 2018 r. w Polsce i w innych krajach UE stosowane jest Ogólne rozporządzenie o ochronie danych (RODO). Poniżej kilka informacji na temat tego, w jaki sposób przetwarzamy dane osobowe.

Administratorem danych osobowych jest: ALPHATRON MARINE POLAND spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, NIP 3020001300, Regon 321186766.

Dane są przetwarzane w celach kontaktowych. Powyższe realizujemy na podstawie prawnie uzasadnionego interesu, czyli zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Dane mogą być także przetwarzane, gdy jest to niezbędne do zawarcia lub wykonania umowy i wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na nas, czyli na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b oraz lit. c RODO.

Dane mogą być przekazywane podmiotom, z pomocą których realizujemy wskazane cele, w tym podmiotom utrzymującym infrastrukturę IT. Podanie danych jest dobrowolne, a w relacjach umownych stanowi wymóg zawarcia i realizacji umowy.

Dane przechowywane są do wniesienia sprzeciwu, a w relacjach umownych – przez czas trwania umowy i po jej zakończeniu przez okres wynikający z przepisów o archiwizacji i przedawnieniu roszczeń.

Możliwe jest zgłoszenie sprzeciwu wobec przetwarzania danych, żądania do nich dostępu, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz przeniesienia.

Każdemu przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Pytania dotyczące ochrony prywatności w naszej firmie można kierować na adres: office@alphatronpoland.pl oraz ul. Białowieska 6b; 71-010 Szczecin .

Zasady dotyczące cookies: Administrator, jako usługodawca strony www.aplphatronpoland.pl przechowuje i uzyskuje dostęp do cookies, tj. niewielkich informacji tekstowych, wysyłanych przez serwer WWW i zapisywanych na twardym dysku, lub innym nośniku danych użytkownika, w celu: prawidłowego funkcjonowania strony www.aplphatronpoland.pl, konfiguracji strony www.aplphatronpoland.pl bezpieczeństwa i niezawodności strony www.aplphatronpoland.pl, monitorowania stanu sesji, wyświetlania reklam, dostosowania wyświetlanych informacji do użytkownika lub analiz, statystyk, badań i audytu wyświetleń strony internetowej.

Możesz określić warunki przechowywania lub uzyskiwania dostępu do cookies za pomocą ustawień przeglądarki, której używasz. Zgodę na przechowywanie lub uzyskiwanie dostępu do cookies przez Administratora na Twoim urządzeniu, wyrażasz za pomocą ustawień zainstalowanej na Twoim urządzeniu przeglądarki.

Polityka prywatności

1. Informacje ogólne

1) Niniejsza Polityka cookies (zwana dalej „Polityka cookies”) strony www.alphatronpoland.pl (zwana dalej „Stroną Internetową”) jest skierowana do użytkowników Strony Internetowej i określa rodzaj, zakres, sposoby korzystania z cookies oraz prawa i obowiązki użytkownika.

2) Administratorem cookies jest APHATRON MARINE POLAND spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Polska (zwany dalej „Usługodawcą”).

2. Zbierane informacje

1) Podczas korzystania przez użytkownika ze Strony Internetowej automatycznie zbierane są dane dotyczące użytkownika. Do tych danych zalicza się: adres IP, nazwa domeny, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego. Dane te mogą być zbierane przez pliki cookies (tzw. ciasteczka), system Google Analytics oraz mogą być zapisywane w logach serwera.

2) Pliki cookies, o których mowa w pkt 1, to pliki wysyłane do komputera lub innego urządzenia użytkownika podczas przeglądania Strony Internetowej. Pliki cookie zapamiętują preferencje użytkownika co umożliwia podnoszenie jakości świadczonych usług, poprawianie wyników wyszukiwania i trafności wyświetlanych informacji oraz śledzenie preferencji użytkownika. Użytkownik może zrezygnować z cookies wybierając odpowiednie ustawienia w używanej przez siebie przeglądarce stron www.

3) Zgodę na przechowywanie lub uzyskiwanie dostępu do cookies przez Usługodawcę na Twoim urządzeniu użytkownik wyraża za pomocą ustawień przeglądarki zainstalowanej na urządzeniu użytkownika. Jeśli chcesz usunąć istniejące pliki cookie z urządzenia, możesz zrobić to korzystając z opcji Twojej przeglądarki. Jeśli chcesz usunąć poszczególne pliki cookies, możesz wyszukać ich poprzez opcje swojej przeglądarki za pomocą hasła „alphatron”.

4) Usługodawca korzysta z rodzajów cookies wymienionych poniżej (chyba, że wskazano inaczej):

a. Niezbędne pliki cookies – pliki mające kluczowe znaczenie, umożliwiające użytkownikom poruszanie się po Stronie Internetowej i korzystanie z jej funkcji, takich jak dostęp do bezpiecznych obszarów na Stronie Internetowej. Bez tych cookies Strona Internetowa, z której korzysta użytkownik może nie wyświetlać się poprawnie. Są to pliki cookies zarejestrowanych użytkowników – niepowtarzalne identyfikatory nadawane każdemu użytkownikowi, używane do ich rozpoznawania w czasie odwiedzin na Stronie Internetowej oraz powrotu do witryny.

b. Wydajnościowe cookies – zbierające informacje o tym, w jaki sposób użytkownicy korzystają ze Strony Internetowej, które części Strony Internetowej odwiedzają najczęściej, oraz czy otrzymują komunikaty o błędach ze stron internetowych. Dane zbierane przez te pliki cookies są anonimowe i służą wyłącznie poprawie funkcjonowania Strony Internetowej.

c. Funkcjonalne pliki cookies – rejestrujące wybory dokonywane przez użytkowników (takich jak nazwa użytkownika, język lub region, w którym użytkownicy przebywają). Pliki te mogą być również wykorzystywane do zapamiętywania zmian, których dokonał użytkownik, np. zmian rozmiaru i czcionki tekstu i innych części Strony Internetowej, które można edytować. Informacje zebrane przez pliki cookies Usługodawca może wykorzystywać w celu identyfikacji zachowań użytkowników i udostępniania treści).

5) Google Analytics, o którym mowa w pkt 1, to system analityki internetowej dający wgląd w ruch Strony Internetowej stosowany w celu prowadzenia działań marketingowych.

6) Media społecznościowe stron trzecich mogą rejestrować informacje na Twój temat, na przykład wówczas, gdy klikasz na przycisk “Dodaj” lub “Lubię to” w odniesieniu do danego portalu społecznościowego podczas pobytu na naszej stronie. Nie kontrolujemy stron podmiotów trzecich ani ich działań. Informacje na temat witryn mediów społecznościowych możesz znaleźć na ich stronach. Zalecamy zapoznanie się z warunkami korzystania i polityką prywatności takich witryn przed przystąpieniem do ich użytkowania.

3. Wykorzystanie danych

1) Dane podane przez użytkownika, lub zbierane automatycznie Usługodawca wykorzystuje w celu:

a. prawidłowego funkcjonowania, konfiguracji, bezpieczeństwa i niezawodności Strony Internetowej,

b. monitorowania stanu sesji,

c. dostosowania wyświetlanych informacji do preferencji użytkownika, lub analiz, statystyk, badań i audytu wyświetleń Strony Internetowej.

4. Kontakt

Wszelkie dodatkowe pytania oraz informacje związane z niniejszą Polityką cookies prosimy kierować na adres e-mail Usługodawcy: office@alphatronpoland.pl

5. Postanowienia końcowe

Zasady określone w Polityce cookies podlegają prawu polskiemu.